• English
  • English
Home

Efektywne łączenie potencjałów

Nieustanne przetwarzanie potencjału w nowe technologie stają się niezbędnym warunkiem wzmacniania pozycji firmy na rynku.

Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, oparte na świadomości dynamicznego rozwoju rynku sprowadza się do precyzyjnego wyznaczenia celu zgromadzenia potencjału i ustalenia algorytmów osiągania go.

Każdy zdefiniowany i osiągnięty cel  to suma potencjałów nas otaczających w odpowiednich proporcjach.

Jednym z kluczowych, niezbędnych potencjałów każdego przedsiębiorstwa jest jego kadra i jej zdolność do generowania i realizacji wyznaczonych precyzyjnie celów.

Kapitał finansowy niezbędny na każdym etapie osiągania precyzyjnego celu to energia, która napędza i dynamizuje proces osiągania tego celu.

Kapitał intelektualny to potencjał do inspiracji i zdobywania nauki poprzez doświadczenia. Z niego płynie wartość do tworzenia bezwarunkowego.

Zaplecze techniczne i technologiczne to potencjał doświadczalny i produkcyjny na którym wytwarzany produkt finalny.

Otacza nas bogaty rozproszony potencjał. Jest mało efektywny gdy występuje w stanie rozproszonym.  Dopiero skumulowany i kierunkowany na precyzyjny cel daje efekty ponad przeciętne..

Właściwy dobór proporcji tych potencjałów do projektów przyspiesza ich realizacje i stanowi o sukcesie przedsiębiorstwa.

newsletter
Newsletter
ok
3zp Spółka z o.o. ul. Zakrzowska 21, 51-318 Wrocław, NIP: 899 21 64 736, Regon 931116182